Priser

Overnatting:
Pris pr person pr døgn: kr 160,- *
Pris pr person pr dag (dagsbesøk): kr 60,- *
Engangslaken: kr 100,-

* Minstepris pr døgn: kr 4000,- (tilsvarende 25 personer med overnatting)

Standard tid for innsjekking er kl. 15:00.
Standard tid for utsjekk er kl. 12:00.

Ved innsjekking før kl 12:00 eller utsjekk etter kl 14 koster det 160 kr ekstra pr time.

Dagsbesøk (ingen overnatting):
Pris pr person pr dag: kr 60,-

* Minstepris pr døgn: kr 3000,- (tilsvarende 50 personer på dagsbesøk)

Undervisningsrom:
Ekstra rom til undervisning o.l: kr 600,- pr dag.

Diverse:
Vask ved avreise: kr 3000,- (man kan velge å vaske selv).
Avbestillingsgebyr (ved normal avbestilling, mellom 30 og fire dager før ankomst): kr 2000,- pr dag/døgn.

For andre behov, ta kontakt.

Avbestilling og uteblivelse
En avtale om reservasjon av leirstedet er bindende for begge parter. Dersom den ene parten bryter avtalen, er vedkommende forpliktet til å betale erstatning til den andre parten. Dersom leirstedet har hatt spesielle omkostninger på grunn av bestillingen, erstatter gjesten disse omkostninger fullt ut. Erstatning beregnes etter følgende praksis:

a) Alminnelig grunnregel
Dersom gjesten uteblir uten avbestilling, betaler gjesten den avtalte prisen for oppholdet.

b) Sen avbestilling
Ved avbestilling mellom en til tre dager før ankomst betaler gjesten halvparten av den avtalte prisen for oppholdet.

c) Normal avbestilling
Ved avbestilling mellom fire til 30 dager før ankomst betaler gjesten et avbestillingsgebyr pr døgn.

e) Avbestilling av aktivitetsleder
Ved avbestilling av aktivitetsleder mellom en til 30 dager før avtalt tid betaler gjesten halvparten av den avtalte prisen.

f) Tidlig avbestilling
Ved avbestilling tidligere enn en måned før ankomst avstår leirstedet fra sine erstatningskrav overfor gjesten.

Betingelser
Se også våre generelle betingelser samt generell instruks om regler og opphold, branninstruks og vaskeinstruks.